Bijele i Samarske stijene

strogi rezervat prirode

Znakovito je da su gotovo svi zaštićeni dijelovi prirode Gorskoga kotara vezani uz fenomen krša i nalaze se u tipičnim krškim područjima. Tako, primjerice, krške predjele velike ljepote i raznovrsnosti krajolika kontinentalnog, gorskog i planinskog dijela županije u prvom redu predstavlja naš jedini strogi rezervat – Bijele i Samarske stijene.

Kontaktirajte nas

Suglasnost

12 + 2 =

Kontakt