IZVOR RIJEKE KUPE

Rijeka Kupa dužine 296 kilometra

Kupa izvire iz krškog jezerca tirkiznozelene boje u Nacionalnom parku Risnjak, kod mjesta Razloge u Gorskom kotaru. Oko 100m nizvodno s desne strane prima vodu povremenog bujičnog potoka Krašićevica, a dalje s lijeve strane povremenog toka Sušice te skreće prema sjeveroistoku, a zatim prema sjeveru. Ispod izvora Kupa je brza rijeka, dok se nakon nekoliko kilometara smiruje i postaje mirna rijeka ispresijecana mnogim umjetnim slapovima koji su u povijesti služili za pokretanje vodenica: mlinova i pilana. Graničnom rijekom Kupa postaje na mjestu gdje se u nju s lijeve strane ulijeva Čabranka. U gornjem toku Kupa je dijelom neukroćena, stoga vožnja čamcima ovim dijelom pruža pravi adrenalinski užitak, a njezina čista i kristalno bistra voda ugodna je za kupanje u ljetnim mjesecima.

U svom gornjem toku Kupa se probija kroz šumovit kanjon. Na nekim se mjestima kanjon proširuje te se tamo nalaze plodne njive i polja. Izvor rijeke Kupe, jedna od mnogih još uvijek neriješenih zagonetki krša, jedno je od najjačih, najprostranijih i najdubljih hrvatskih vrela. Na 313m nad morem vodena masa oblikovala je manje jezero tirkizne boje, dužine 200 metara i u prosjeku širine oko 30 metara iz kojeg otječe voda u punoj širini rijeke. Izvor se nalazi ispod Gavranove stijene, okomite, gotovo ravno odrezane litice visoke oko 250 metara. Prilaz ovom lokalitetu omogućen je atraktivnom serpetinskom stazom iz sela Razloge ili iz sela Kupari odakle je put nešto duži, a penje se uzvodno paralelno s tokom rijeke ili pak iz Kupske doline iz sela Hrvatsko.

Kontaktirajte nas

Suglasnost

3 + 9 =

Kontakt