Špilja Lokvarka

Najdublja je špilja u Hrvatskoj

Najdublja je špilja u Hrvatskoj i ima 6 etaža od kojih su prve 4 otvorene za posjetitelje. Duljina zasad otkrivenog dijela špilje iznosi 1179 metara, dubina 275 metara a dubina obnovljenog dijela 75 metara. Temperatura unutar špilje kreće se u rasponu od 6 do 8 stupnjeva. Turistički je obnovljena 1912. godine

metara dužine

metara dubine

Kontaktirajte nas

Suglasnost

15 + 2 =

Kontakt